Downloads

STT Tên phần mềm/Hướng dẫn Link download
Phần mềm và hướng dẫn máy chấm công
1 Download phần mềm chấm công Wise eye on 39 Link download
2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise eye on 39 Link download
3 Tải driver máy in hóa đơn và mã vạch Xprinter Link download